23/11/08

Aspasia, na sombra de Pericles


Eliximos o nome de Aspasia para o noso blog de aula, porque foi unha de tantas mulleres na historia que viviron na sombra dun home.

Aspasia chegou a Atenas con 20 anos, no 450 a. C., procedente de Mileto. Era unha muller fermosa e moi instruída, algo pouco común nas mulleres atenienses. Algunhas fontes considérana mestra de retórica e autora de discursos xurídicos.

A intelixencia e desenvoltura non eran propias das mulleres decentes, e quizás por isto se lle acusaba de “hetera” (cortesá ou “muller de compañía”). As heteras eran as únicas mulleres “liberadas” en Atenas, xa que ademais de recibir educación esmerada eran independentes xuridicamente, é dicir podían ter propiedades e disfrutar delas sen estar tuteladas por un home.
Pericles, o gran político do s. V a. C. artífice da democracia ateniense, namorouse dela e fíxoa a súa muller (estaba divorciado dunha primeira).
Pericles permitía que Aspasia estivese presente nas reunións importantes e que opinase, cousa que supuxo un grande escándalo, motivo de moitas acusacións dos seus inimigos e ridiculización de cómicos como Aristófanes.
Historiadores coma Plutarco sinalan que a súa influencia sobre Pericles era moi grande e que puido ser ela a que inspirou parte da liña política do seu home.
Aspasia converteu a súa casa nun centro cultural que puido ser frecuentado polo propio Sócrates. Moitos nobres atenienses levaban as súas esposas para que a escoitasen falar.
Luciano de Samósata di de Aspasia que era “modelo de sabedoría”, e “a admirada do admirable Olímpico”, referíndose a Pericles. Dela destaca a “súa sabedoría política e a súa visión, a súa axilidade de mente e a súa penetración”.

Con este blog nos pretendemos saír da sombra e sacar á luz o noso traballo na aula de cultura clásica e grego. Gustaríanos que o noso blog fose tan visitado como a casa de Pericles e Aspasia.

1 comentario:

Ana Ovando dixo...

Un personaje como Aspasia solamente puede traerte suerte en esta aventura. Es genial que las voces femeninas de la antigüedad se hagan presentes, es una bonita forma de reconocerles la importancia que muchas veces la historia les ha negado.

Ve preparando asientos y bebida para todos porque las visitas a la casa de Aspasia y Pericles van a ser más que frecuentes.